โทร. 02 926 6422-4

ภาษาไทย   English
 

Renovate ทาวน์เฮ้าส์ทั้งหลัง ให้น่าอยู่


 

 

ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ทั้งหลัง ให้น่าอยู่ ทำฝ้าใหม่ ห้องน้ำใหม่ ระบบประปาใหม่ รั้วใส่โครงเหล็กใหม่ พร้อมตกแต่งด้วยไม้เชอร่า ระบบไฟตรวจและทำใหม่เป็นโคมดาวน์ไลท์ทั้งหลัง งบประมาณ สองแสนเศษเท่านั้น