โทร. 02 926 6422-4

ภาษาไทย   English
 

งานก่อสร้างอาคาร


 

 

งานก่อสร้างอาคารบนที่ดิน 200 ตร.วา เพื่อทำเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างเป็นอาคารยกสูง 1.8 เมตร เพื่อให้พ้นระดับน้ำท่วมในอนาคต ภายในจัดเป็นสำนักงานพร้อมห้อง ผู้จัดการ 2 ห้อง แต่งส่วนหน้าเป็นบริเวณต้อนรับลูกค้า ส่วนที่เหลือทำเป็นห้องเก็บสินค้า สถานที่